F_Erverv_Konvertert_Skattepliktig

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
39 1 F11S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har fått tildelt nye fondsandeler etter en skattepliktig konvertering/sammenslåing mellom to fond, vil inngangsverdien på andelene i det overtakende fondet være lik omsetningsverdien på andelene i det opprinnelige fondet på konverteringstidspunktet.

Eksempel:

  • Du hadde 100 andeler i fond A
  • Den 06.07.2013 ble fond A overtatt av fond B (konverteringstidspunktet)
  • Omsetningsverdien på dine 100 andeler i fond A var på tidspunktet totalt kroner 5000

Din inngangsverdi på andelene i fond B er lik omsetningsverdien på andelene i fond A på konverteringstidspunktet, altså kroner 5000.