Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Erverv_Tildelt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
33 1 F8S4

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Gjennom året vil enkelte fond opparbeide seg rente/avkastning som er skattepliktig for deg som  andelseier. Den opptjente rente/avkastning kan ved årets slutt blir gjort om til fondsandeler som blir lagt til din fondsbeholdning. Det betyr at du får tildelt nye andeler. Inngangsverdien på de nye andelene vil være lik den skattepliktige renten/avkastningen.

Opptjent rente/avkastning er normalt forhåndsutfylt i post 3.1.2/3.1.6 i skattemeldingen.

Dersom øvrige andeler er anskaffet ved kjøp, settes inngangsverdien for disse til det beløpet du har betalt for andelene, pluss eventuelle kostnader du har hatt til megler eller lignende i forbindelse med anskaffelsen av andelene.