F_Erverv_Vederlag_Over5_E2013

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
36 1 F9S1 and F10S3

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har anskaffet andelene ved gavekjøp skal du i utgangspunktet videreføre givers inngangsverdi.

Dersom giveren fikk en gevinst fordi vederlaget var høyere enn inngangsverdien, skal denne gevinsten tillegges din inngangsverdi (se eksempel 1).

Dersom giveren fikk fradrag for tap fordi omsetningsverdien var lavere enn inngangsverdien skal tapet redusere din inngangsverdi (se eksempel 2).

Dette forhindrer at den samme gevinsten blir skattlagt to ganger, og at tapet ikke kommer til fradrag to ganger.