Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Erverv_Vederlag_Over5_F2006

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
34 1 F9S1 and F10S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har anskaffet andelene ved gavesalg før 2006 skal i utgangspunktet omsetningsverdien på gavetidspunktet være din inngangsverdi. Dersom grunnlaget for en eventuell arveavgift er lavere enn omsetningsverdien på gavetidspunktet, skal du bruke arveavgiftsgrunnlaget som din inngangsverdi.

RISK justering av inngangsverdi for andeler anskaffet før 2006

Inngangsverdien skal oppjusteres eller nedjusteres med en årlig RISK verdi for hvert av årsskiftene du har eid andelene mellom 1992 og 2005.

RISK verdien fastsettes individuelt for hvert fond. Du finner en oversikt over RISK for verdipapirfond hjemmehørende i Norge her.

RISK justering kan føre til negativ inngangsverdi. Du kan risikere at en eventuell skattepliktig gevinst blir høyere enn utgangsverdien.