Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Erverv_Vederlag_Under5_Nei_E2013

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
43 1 (F9S2 or F9S3) and F10S3

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Har du mottatt fondsandelene som gave/arv etter 01.01.2014 gjelder kontinuitetsprinsippet. Kontinuitetsprinsippet innebærer at du som mottaker av gaven/arven trer inn i givers/arvelaters inngangsverdi, skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet andelene. Inngangsverdien på givers fondsandeler blir dermed overtatt av deg som mottaker av andelene.