F_Erverv_Vederlag_Under5_Nei_F2006

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
41 1 (F9S2 or F9S3) and F10S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har mottatt fondsandelene som gave/arv før 2006 gjaldt diskontinuitet. Det vil si at inngangsverdien skal settes til omsetningsverdien på anskaffelsetidspunktet, men ikke høyere enn et eventuelt arveavgiftsgrunnlag.

RISK justering av inngangsverdi for andeler anskaffet før 2006

Inngangsverdien skal oppjusteres eller nedjusteres med en årlig RISK verdi for hvert av årsskiftene du har eid andelene mellom 1992 og 2005.

RISK verdien fastsettes individuelt for hvert fond. Du finner en oversikt over RISK for verdipapirfond hjemmehørende i Norge her.

RISK justering kan føre til negativ inngangsverdi. Du kan risikere at en eventuell skattepliktig gevinst blir høyere enn utgangsverdien.