Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Erverv_Vederlag_Under5_Nei_M0613

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
42 1 (F9S2 or F9S3) and F10S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har mottatt fondsandelene som gave/arv mellom 01.01.2006 og 31.12.2013 er hovedregelen at du som mottaker av gaven/arven skal tre inn i givers/arvelaters inngangsverdi (skattemessig kontinuitet). Dersom inngangsverdien var høyere enn arveavgiftsgrunnlaget, kan inngangsverdien likevel ikke settes høyere enn arveavgiftsgrunnlaget.