F_Formue_norsk

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
53 1 F2S1 and F14S1
25 1 F2S1 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig formue

Det er verdien av andelene du hadde i beholdningen din per 31.12. i skatteleggingsperioden, som er den skattepliktige formuen. Beløpet står i årsoppgaven du får fra forvaltningsselskapet.

Som regel er beløpet forhåndsutfylt i post 4.1.4 i skattemeldingen. Det forhåndsutfylte beløpet er basert på hva som er innrapportert  av forvaltningsselskapet. Dersom det forhåndsutfylte beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Du bør da også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig. Dersom formuen av dine andeler i verdipapirfondet ikke er forhåndsutfylt, må du føre det opp selv i post 4.1.4.