F_Formue_utenlandsk

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
54 1 F2S2 and F14S1
26 1 F2S2 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig formue

Det er verdien av andelene du hadde i beholdningen din per 31.12. i skatteleggingsperioden, som er den skattepliktige formuen. Dersom verdien av andelene er oppgitt i utenlandsk valuta, benyttes kursen per 31.12. for å regne om formuesverdien til norske kroner. Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.