Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Hjelpetekst_Aksjefond_Skjermingsfradrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
21 3 F1S1

Svartittel:

Brødtekst:

Skjermingsfradrag
Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer eventuell skattepliktig gevinst eller skattepliktig utbytte. Skjermingsfradraget kan ikke bidra til å skape/øke et fradragsberettiget tap.

Det beregnes et årlig skjermingsfradrag for andeler du eide ved utgangen av hvert inntektsår. Skjermingsfradraget beregnes på følgende måte:

Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Skjermingsgrunnlaget beregnes per andel og vil som utgangspunkt være inngangsverdien i tillegg til eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.

Unntaket er dersom andelene er anskaffet mellom 07.10.2015 og 31.12.2015. Skjermingsgrunnlaget utgjør da faktisk aksjeandel i kombinasjonsfondet per 01.01.2016. Dersom du har investert kroner 100 000 og aksjedelen i fondet utgjør 90 % er skjermingsgrunnlaget kroner 90 000.

Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret og fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tremåneders rente på statskasseveksler.

Eksempel:

Det forutsettes at andelene ikke er anskaffet i perioden mellom 07.10.2015 og 31.12.2015. Du eier en andel som du har betalt kroner 100 000 for. Inngangsverdien er dermed kroner 100 000. Skjermingsrenten settes til 2 % for alle årene.

År 1

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000.

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 100 000 x 2 % = kroner 2 000

I år 1 realiserer du ingen andeler. Du har da et ubenyttet skjermingsfradrag på kroner 2 000 som kan overføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal dermed inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget.

År 2

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000 + kroner 2 000 = kroner 102 000

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 102 000 x 2 % = kroner 2 040

I år 2 realiser du ingen andeler.

År 3

I løpet av år 3 realiserer du andelen for kroner 105 000. Du beregner da skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap som følger:

Utgangsverdi                                       kroner 105 000

-  Inngangsverdi                                   kroner 100 000

= Gevinst før skjermingsfradrag                       kroner     5 000

Det beregnes ikke skjermingsfradrag for året du realiserer andelen siden du ikke er eier av andelen per 31.12 i dette inntektsåret. Skjermingsfradraget for år 1 (kroner 2 000) og år 2 (kroner 2 040) er totalt kroner 4 040:

Gevinst før skjermingsfradrag               kroner     5 000

-  Skjermingsfradrag                             kroner     4 040

= Skattepliktig gevinst                          kroner        960