F_Hjelpetekst_Erverv_Vederlag_Over5_Eksempel1

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
37 3 F9S1 and (F10S2 or F10S3)

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel 1

  • Givers inngangsverdi var kroner 100
  • Omsetningsverdien på gavesalgtidspunktet var kroner 250
  • Salgssummen var kroner 150
  • Giver ble skattlagt for en gevinst på kroner 50

Din inngangsverdi beregnes som følger:

Givers inngangsverdi             kroner 100

+ Givers gevinst                     kroner   50

 = Din inngangsverdi              kroner 150