F_Hjelpetekst_Erverv_Vederlag_Over5_Eksempel2

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
38 3 F9S1 and (F10S2 or F10S3)

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel 2

  • Givers inngangsverdi var kroner 500
  • Omsetningsverdien på gavesalgtidspunktet var kroner 400
  • Salgssummen var kroner 250

Giver kunne ikke kreve fradrag for gaveelementet på kroner 150 (400 – 250), men kunne kreve fradrag for sitt reelle tap som var kroner 100 (differansen mellom inngangsverdien og omsetningsverdien).

Din inngangsverdi beregnes som følger:

Givers inngangsverdi kroner 500

 -  Givers tap               kroner 100

 = Din inngangsverdi  kroner 400