F_Hjelpetekst_Reduksjon_Vederlag_Over5_Eksempel1

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
30 3 F5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel 1

  • Din inngangsverdi på andelene er kroner 100
  • Omsetningsverdien ved gavesalget er kroner 250
  • Salgssummen er kroner 150

Din utgangsverdi vil være lik salgssummen, og skattepliktig gevinst beregnes som følger:

Utgangsverdi              kroner 150

-  Inngangsverdi         kroner 100

= Gevinst                    kroner   50

Gavemottakers inngangsverdi

Din gevinst på kroner 50 skal legges til inngangsverdien til gavemottaker slik at vedkommende får en inngangsverdi på kroner 150.