F_Hjelpetekst_Reduksjon_Vederlag_Over5_Eksempel2

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
31 3 F5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel 2

  • Din inngangsverdi på andelene er kroner 500
  • Omsetningsverdien er kroner 400 på gavesalgstidspunktet
  • Salgssummen er kroner 250

Du kan ikke kreve fradrag for gaveelementet på kroner 150 (400 – 250).

Din utgangsverdi vil være lik omsetningsverdien på gavesalgstidspunktet, og fradragsberettiget tap beregnes som følger:

Utgangsverdi              kroner   400

-  Inngangsverdi         kroner   500

= Tap                          kroner – 100

Gavemottakers inngangsverdi

Det skal her foretas en reduksjon i inngangsverdien til gavemottaker. I eksemplet over vil gavemottaker overta din inngangsverdi på kroner 500, fratrukket tapet på kroner 100 som overdrager får fradrag for.  Dermed blir inngangsverdien til gavemottaker kroner 400.