Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Hjelpetekst_Utbytte_Aksjefond_Skjermingsfradrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
47 3 F1S1 and F13S1
19 3 F1S1 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer skatten på aksjeinntekter fra verdipapirfond, fortrinnsvis utbytte. Dersom det ikke blir delt ut utbytte et år kan ubenyttet skjermingsfradrag brukes senere år.

Det beregnes et årlig skjermingsfradrag for andeler du eide ved utgangen av hvert inntektsår.

Skjermingsfradraget beregnes på følgende måte:

Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Skjermingsgrunnlaget beregnes per andel og vil som utgangspunkt være inngangsverdien i tillegg til eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.

Unntaket er dersom andelene er anskaffet mellom 07.10.2015 og 31.12.2015. Skjermingsgrunnlaget utgjør da faktisk aksjeandel i aksjefondet per 01.01. 2016. Dersom du har investert kroner 100 000 og aksjedelen i fondet utgjør 90 % er skjermingsgrunnlaget kroner 90 000.

Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret og fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tremåneders rente på statskasseveksler.

Dersom du krever skjermingsfradrag på utbytte som ikke er forhåndsutfylt må du levere skjema RF-1059 sammen med skattemeldingen.

Eksempel:

Det forutsettes at andelene ikke er anskaffet i perioden mellom 07.10.2015 og 31.12.2015.

Du eier en andel som du har betalt kroner 100 000 for. Inngangsverdien er dermed kroner
100 000. Skjermingsrenten settes til 2 % for alle år.

År 1

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 100 000 x 2 % = kroner 2 000

I år 1 mottar du kroner 1 000 i utbytte.

Utbetalt utbytte                                             kroner 1 000

-  Benyttet skjermingsfradrag                       kroner 1 000

= Skattepliktig utbytte                                   kroner        0

Du har da brukt kroner 1 000 av skjermingsfradraget på kroner 2 000, og har dermed et ubenyttet skjermingsfradrag på kroner 1 000 som kan fremføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal også inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget.

År 2

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000 + kroner 1 000 = kroner 101 000

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 101 000 x 2 % = kroner 2 020.

I år 2 mottar du ikke utbytte. Ubenyttet skjerming til senere år utgjør da kroner 3 020.

År 3

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000 + kroner 1 000 + 2 020 = kroner 103 020

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 103 020 x 2 % = kroner 2 060,40.

I år 3 mottar du utbytte på kroner 6 000.

Utbytteberegningen blir da som følger:

Utbetalt utbytte                                           kroner 6 000,00

-  Benyttet skjermingsfradrag                     kroner 5 080,40

= Skattepliktig utbytte                                 kroner    919,60