F_Hjelpetekst_Utbytte_Kombinasjonsfond_Eksempel

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
50 3 F1S3 and F13S1
22 3 F1S3 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel på fordeling

Du har 100 andeler i et kombinasjonsfond som ved starten av inntektsåret har investert 60 % i aksjer og 40 % i andre verdipapirer. Fondet utdeler renteavkastning til andelseierne med kroner 10 per andel. Det vil si at du mottar kroner 1 000 fra fondet.

Kroner 600 skal skattlegges som aksjeutbytte.

Kroner 400 skal skattlegges som renter.