Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Ikke_Skattemessig_Betydning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
27 1 F16S2 and F17S2

Svartittel:

Brødtekst:

Ingen skattemessige effekter

Når du ikke eier andeler ved utgangen av året, ikke har redusert beholdningen gjennom året og ikke har mottatt utbytte/renteinntekt fra fondet gjennom året, skal du ikke føre noe i skattemeldingen din.