F_Ikke_Skattemessig_Betydning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
27 1 F16S2 and F17S2

Svartittel:

Brødtekst:

Ingen skattemessige effekter

Når du ikke eier andeler ved utgangen av året, ikke har redusert beholdningen gjennom året og ikke har mottatt utbytte/renteinntekt fra fondet gjennom året, skal du ikke føre noe i skattemeldingen din.