F_Kombinasjonsfond_Poster_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 1 F1S3 and F2S1 and F16S2 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.1.4

Formue andeler i verdipapirfond