F_Kombinasjonsfond_Poster_Gev/tap

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 1 F1S3 and F2S1 and F13S2 and F14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet