F_Kombinasjonsfond_Poster_Gev/tap_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
16 1 F1S3 and F2S2 and F13S2 and F14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond rentedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond rentedel kombifond

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet