Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Kombinasjonsfond_Poster_Gev/tap_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 1 F1S3 and F2S1 and F13S1 and F14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond rentedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond rentedel kombifond

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond