F_Kombinasjonsfond_Poster_Gev/tap_Utbytte_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
17 1 F1S3 and F2S1 and F13S1 and F14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond rentedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond rentedel kombifond

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond

4.1.4

Formue andeler i verdipapirfond