F_Kombinasjonsfond_Poster_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 1 F1S3 and F2S1 and F16S1 and F17S2

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond