Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Kombinasjonsfond_Poster_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 1 F1S3 and F2S1 and F16S1 and F17S2

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond