F_Reduksjon_Avviklet

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
27 1 F4S2

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når fondet er avviklet settes utgangsverdien til det beløpet du har mottatt for andelene, minus eventuelle kostnader du har hatt til megler eller lignende i forbindelsen med avviklingen av fondet.