F_Reduksjon_Konvertert_Skattefri

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
17 2 F6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Når andelene i fondet er konvertert/sammenslått skattefritt anses det ikke for å være en realisasjon, og du skal ikke beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap.