F_Reduksjon_Konvertert_Skattepliktig

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
28 1 F6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når andelene i fondet er realisert ved en skattepliktig konvertering/sammenslåing, vil utgangsverdien være omsetningsverdien andelene hadde på konverteringstidspunktet.

Eksempel:
  • Du har 100 andeler i fond A
  • Den 06.07.2016 overtas fond A av fond B (konverteringstidspunktet)
  • Omsetningsverdien på dine 100 andeler i fond A er på tidspunktet totalt kroner 5 000

Din utgangsverdi er lik omsetningsverdien på andelene i fond A på konverteringstidspunktet, altså kroner 5 000.