F_Reduksjon_Salg

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
26 1 F4S1 or F7S1

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når fondsandelene er solgt settes utgangsverdien til det beløpet du har mottatt for andelene, minus eventuelle kostnader du har hatt til megler eller lignende i forbindelse med salget.