F_Reduksjon_Vederlag_Nei

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
16 2 F5S3

Svartittel:

Brødtekst:

Har du overført andelene som ren gave eller overdragelse uten vederlag (gaveoverføring), anses det ikke som realisasjon. Du skal ikke beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap.