Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Reduksjon_Vederlag_Over5

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
29 1 F5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Det anses som realisasjon når andelene er solgt som gave til underpris der vederlaget ikke er symbolsk. Vederlaget anses som regel ikke for å være symbolsk når beløpet utgjør mer enn 5 % av den reelle verdien på andelene.

Når omsetningsverdien (markedsprisen) på andelene ved gavesalget er høyere enn det du betalte for andelene (anskaffelsesverdien), er utgangsverdien det du solgte andelene for (se eksempel 1).

Tapsfradrag er bare aktuelt når omsetningsverdien på andelene er lavere enn din inngangsverdi. Dersom omsetningsverdien på andelene ved gavesalget er lavere enn det du betalte for andelene, vil utgangsverdien være omsetningsverdien på gavetidspunktet (se eksempel 2).