F_Reduksjon_Vederlag_Under5

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 2 F5S2

Svartittel:

Brødtekst:

Har du overført andelene som ren gave eller overdragelse mot et symbolsk vederlag (gaveoverføring), anses det ikke som realisasjon. Vederlaget anses som regel for å være symbolsk når beløpet utgjør mindre enn 5 % av den reelle verdien på andelene. Du skal ikke beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap.