F_Rentefond_Poster_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 1 F1S2 and F2S1 and F16S2 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond)

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.1.4

Formue andeler verdipapirfond