F_Rentefond_Poster_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 1 F1S2 and F2S2 and F16S2 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond)

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet