F_Rentefond_Poster_Gev/tap

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 1 F1S2 and F2S1 and F13S2 and F14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Kombinasjonsfond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond rentedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifond

3.3.9

Tap salg verdipapirfond rentedel kombifond