F_Rentefond_Poster_Gev/tap_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 1 F1S2 and F2S1 and F13S1 and F14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond)

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond rentedel

3.3.9

Tap salg verdipapirfond rentedel

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond