F_Rentefond_Poster_Gev/tap_Utbytte_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 1 F1S2 and F2S2 and F13S1 and F14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond)

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond rentedel

3.3.9

Tap salg verdipapirfond rentedel

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet