F_Rentefond_Poster_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 F1S2 and F2S1 and F16S1 and F17S2

Svartittel:

Brødtekst:

Rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond)

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond