Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Rentefond_Poster_Utbytte_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 1 F1S2 and F2S1 and F16S1 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond)

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.2

Renteinntekter verdipapirfond

4.1.4

Formue andeler verdipapirfond