F_RISK

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
44 1 (F1S1 or F1S3) and F12S1

Svartittel:

Brødtekst:

RISK justering av inngangsverdi for andeler anskaffet før 2006

Inngangsverdien skal oppjusteres eller nedjusteres med en årlig RISK verdi for hvert av årsskiftene du har eid andelene mellom 1992 og 2005.

RISK verdien fastsettes individuelt for hvert fond. Du finner en oversikt over RISK for verdipapirfond hjemmehørende i Norge her.

RISK justering kan føre til negativ inngangsverdi. Du kan risikere at en eventuell skattepliktig gevinst blir høyere enn utgangsverdien.