F_Utbytte_Aksjefond

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
46 1 F1S1 and F13S1
18 1 F1S1 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig utbytte

Alle utdelinger fra fondet som du har mottatt i løpet inntektsåret skal skattlegges som aksjeutbytte.Mottatt aksjeutbytte fra verdipapirfond, minus eventuelt skjermingsfradrag er normalt forhåndsutfylt i post 3.1.6 i skattemeldingen. Dersom utbytte ikke er forhåndsutfylt skal du føre det i post 3.1.7.

Du beregner skattepliktig aksjeutbytte fra verdipapirfond på følgende måte:

Utbetalt utbytte

-  Eventuelt skjermingsfradrag

= Skattepliktig utbytte