Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Utbytte_Kombinasjonsfond

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
49 1 F1S3 and F13S1
21 1 F1S3 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig utbytte/renteinntekter

Utdelingene du har mottatt fra fondet i løpet av inntektsåret skal splittes i to deler. En del skal skattlegges som aksjeutbytte, den andre delen skal skattlegges som renteinntekt.

Andelen av aksjeutbytte fra verdipapirfond, fratrukket eventuelt skjermingsfradrag, er normalt forhåndsutfylt i post 3.1.6 i skattemeldingen. Andelen av renteinntekt/avkastning fra verdipapirfond er normalt forhåndsutfylt i post 3.1.2.

Dersom det forhåndsutfylte beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Hvis den delen av utdelingen som skattlegges som aksjeutbytte ikke er forhåndsutfylt i post 3.1.6, skal du føre det i post 3.1.7. Den delen som gjelder renteinntekt skal du føre i post 3.1.2. Du bør også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Det som avgjør om utdelingen skal skattlegges som renteinntekt eller aksjeinntekt, avhenger av fondets aksjeandel ved starten av inntektsåret.

Den delen av inntekten som skattlegges som aksjeutbytte kan reduseres med opparbeidet skjermingsfradrag.

Du beregner skattepliktig aksjeutbytte fra verdipapirfond på følgende måte:

Utbetalt utbytte

-  Eventuelt skjermingsfradrag

= Skattepliktig utbytte