F_Utbytte_Rentefond

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
48 1 F1S2 and F13S1
20 1 F1S2 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Renteinntekter fra fondet

Alle utdelinger fra fondet som du har mottatt i inntektsåret, skal skattlegges som renteinntekt. Renteinntekt/avkastning fra verdipapirfond er normalt forhåndsutfylt i post 3.1.2 i skattemeldingen.

Dersom det forhåndsutfylte beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig. Dersom beløpet ikke er forhåndsutfylt, må du føre det opp selv. Det beregnes ikke skjermingsfradrag for utdeling fra rentefond.