F_Valuta_Realisasjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
45 1 F2S2 and (F4S1 or F4S2 or F5S1 or F6S1 or F7S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Er fondet handlet i utenlandsk valuta?

Dersom fondet er handlet i utenlandsk valuta må du omregne gevinsten/tapet til norske kroner før du fører det i skattemeldingen. Du bruker dagskursen på datoen du anskaffet andelene for å beregne inngangsverdien. Du bruker dagskursen på datoen du realiserte andelene for å beregne utgangsverdien.