F_Valuta_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
52 1 F2S2 and F13S1
24 1 F2S2 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Har du mottatt utbytte/utdeling fra fondet i utenlandsk valuta?

Dersom du har mottatt utbytte/utdeling fra fondet i utenlandsk valuta, må du omregne utbyttet/utdelingen til norske kroner før du fører det i skattemeldingen. Du bruker da valutakursen på transaksjonstidspunktet, eller årsgjennomsnittet for valutakursen. Årsregnskapspliktige skal som hovedregel benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet, men kan velge å anvende månedlige gjennomsnittskurser når dette er i samsvar med norsk regnskapsrett. Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.