Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

H_Aksjeutlån

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 H3S4

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre eller beløpet skal være forhåndsutfylt i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.2

Renteinntekter

3.1.7

Eventuelt skattepliktig utbytte på aksjer mv.

Skattelegging av rentekompensasjon ved utlån av verdipapirer mv.

Rentekompensasjonen som du mottar av den som låner aksjene fra deg regnes skattemessig som mottatte renter. Det er den endelige mottakeren av kompensasjonen som er skattepliktig (gjelder ikke for mellomliggende innlånere/utlånere).

Dette vil si at det du tjener på utlån av aksjer skal skattelegges som en renteinntekt. Renteinntekten skal føres i post 3.1.2.

Skattelegging av utbytte kompensasjon ved utlån av verdipapirer mv.

Kompensasjon for utbytte etter avtale om lån av aksje mv. anses som utbytte på de utlånte aksjene hos den endelige mottakeren.

Dette vil si at utbytte kompensasjonen du mottar fra den som har lånt papirene fra deg regnes som skattemessig utbytte, og skal skattelegges som det. Utbytte kompensasjonen skal føres i post 3.1.7 som vanlig utbytte.