H_Boligbyggelag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 2 H3S5

Svartittel:

Brødtekst:

Aksje / andel i boligselskap

Aksjer og andeler i boligselskap beskattes ikke som verdipapirer. Dette beskattes etter egne regler for boligselskap og andelshavere.

Det ligger utenfor denne veilederen å gå igjennom hvordan boligbeskatningen fungerer. Her må du søke på skatteetaten.no sine sider for å finne ut hvordan reglene fungerer.