H_InnskuddsPen

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 2 H3S7

Svartittel:

Brødtekst:

Beskatning av Innskuddspensjon

Innskuddspensjon har egne beskatningsregler og regnes ikke som verdipapirer.

Det ligger utenfor denne veilederen å gå igjennom hvordan disse forsikringsproduktene beskattes. Her må du søke på skatteetaten.no sine sider for å finne ut hvordan reglene fungerer.