H_IPA_IPS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 2 H3S6

Svartittel:

Brødtekst:

Beskatning av IPA og IPS

IPA og IPS har egne beskatningsregler og regnes ikke som verdipapirer.

Det ligger utenfor denne veilederen å gå igjennom hvordan disse forsikringsproduktene beskattes. Her må du søke på skatteetaten.no sine sider for å finne ut hvordan reglene fungerer.