H_Svindel

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

For privatpersoner foreligger det som utgangspunkt fradragsrett for tap når dette er pådratt som et ledd i å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 6-1

For mer detaljert informasjon om rettighet til tapsføring i skattemeldingen se SkatteABC.

For ytterligere pressisering se Skattedirektorates uttalelse om fradrag for kostnader pådratt ved svindel og Skattedirektorates kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009.

For å kreve fradrag for tap som er pådratt ved svindel må man legge ved en merknad i Skattemeldingen hvor man beskriver grunnlaget for det ønskede fradraget.