O_Anskaffet_Arv_gave

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
18 2 O8S4

Svartittel:

Brødtekst:

Har du mottatt obligasjoner ved arv/gaveoverføring gjelder som oftest kontinuitetsprinsippet. Det vil si at du trer inn i givers inngangsverdi.