Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

O_Anskaffet_Kjøpt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 2 O8S1

Svartittel:

Brødtekst:

Når du kjøper obligasjoner er obligasjonens inngangsverdi det du har betalt for den, pluss eventuelle kjøpskostnader. Renter som følger  ved overtagelsen av obligasjonen skal ikke tas med i inngangsverdien. Unntaket er hvis du er skattlagt for renter som ikke er utbetalt. Rentene skal legges til inngangsverdien.

Eksempel på hvordan du beregner inngangsverdien ved kjøp av obligasjon

Den 1.6 kjøper du en obligasjon pålydende kr 1 000 000 i Skattenmin ASA.

Sluttseddelen som du mottar fra megler etter gjennomført kjøp viser følgende:

  • Du har betalt totalt kr 1 100 000 for obligasjonen fordelt på
    • 1 049 000 for selve obligasjonen
    • 1 000 i kjøpsomkostninger
    • 50 000 i opptjente renter i selgers eiertid som du overtar. Disse rentene får du utbetalt fra selskapet ved neste renteterminforfall.

Inngangsverdien din er da: 1 050 000